Zaniżone odszkodowanie z AC – jak uzyskać dopłatę?

Jeśli jesteś uczestnikiem stłuczki, bez względu na to czy z twojej czy nie twojej winy, jak tylko zgłosisz szkodę i prześlesz wszystkie niezbędne dokumenty, możesz liczyć na odszkodowanie z AC i OC. Niestety, zdecydowana większość odszkodowań jest zaniżana przez firmy ubezpieczeniowe.

Odszkodowanie AC

Ubezpieczyciele nie chcą ponosić kosztów związanych z wypłatą odszkodowania, w związku z tym mogą np. obniżyć wartość samochodu, zaniżyć kosztorys naprawy (uwzględniając najtańsze części zamienne) czy naprawę auta przez mechanika. Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie z AC zazwyczaj nie pokryje kosztów faktycznej naprawy uszkodzonego samochodu. Większość osób przystaje na takie warunki – często z niewiedzy, że może liczyć na znacznie wyższe odszkodowanie.

Niskie odszkodowanie z AC – co należy zrobić, żeby uzyskać dopłatę?

Postępowanie sądowe to nie jedyne rozwiązanie, z którego możesz skorzystać. Dopłata do zaniżonych odszkodowań OC/AC jest znacznie szybsza i bezpieczniejsza. Może się o nią ubiegać zarówno poszkodowany w kolizji z OC sprawcy, jak i sprawca wypadku, który posiada polisę AC.

Z dopłaty do odszkodowania możemy skorzystać, gdy otrzymaliśmy już odszkodowanie od ubezpieczyciela. Na ubieganie się o nią mamy 3 lata od otrzymania decyzji o wypłacie lub o odmowie przyznania świadczenia. Możemy podjąć się tego zadania sami lub skorzystać z pomocy firmy, specjalizującej się w tego typu sprawach.

Jeśli chcemy wystąpić o dopłatę, musimy uzbroić się w cierpliwość, bowiem związane z nią formalności mogą zająć nawet kilka miesięcy. Na samym początku musimy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Konieczne będzie zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów (m. in. kosztorys od ubezpieczyciela, decyzja o wypłacie, kopia polisy ubezpieczeniowej AC). Jeśli nie posiadasz pełnej dokumentacji, możesz zgłosić się do ubezpieczyciela, który ma obowiązek Ci ją wydać.

W zależności od rodzaju poniesionej szkody, należy przedstawić między innymi poniższe dokumenty:

  • szkoda częściowa OC – kosztorys, decyzja o wypłacie odszkodowania
  • szkoda całkowita OC – kosztorys, wycena wartości pojazdu (przed i po kolizji)
  • szkoda częściowa AC – kosztorys, decyzja o wypłacie odszkodowania, kopia polisy AC
  • szkoda całkowita AC – kosztorys, wycena wartości pojazdu (przed i po kolizji), kopia polisy AC

Warto uwzględnić także dodatkowe materiały, np. niezależną wycenę auta, zdjęcie samochodu przed i po wypadku, cennik elementów do wymiany z autoryzowanej stacji obsługi pojazdów czy też korespondencję z ubezpieczycielem.

Na forach internetowych znajdziesz rozmaite informacje o zaniżonym odszkodowaniu, odszkodowaniu z AC w PZU i u innych ubezpieczycieli. Pierwsza strona wyszukiwarek internetowych również zapełniona jest reklamami firm, które specjalizują się w dopłatach do odszkodowań. Jednak, naszym zdaniem korzystniej zgłosić się o pomoc do odpowiedniej kancelarii, która zatrudnia wykwalifikowanych prawników. Mają oni większe doświadczenie, a umowy podpisywane są na korzystniejszych warunkach.

Wypłata odszkodowania z AC – szkoda całkowita

O szkodzie całkowitej jest mowa, gdy ubezpieczyciel uzna, że samochodu nie da się naprawić lub gdy naprawa przekracza 100% wartości auta w przypadku naprawy z polisy OC i, co do zasady, 70% wartości auto w przypadku naprawy z polisy AC. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa nie pokryje kosztów naprawy samochodu, tylko wypłaci odszkodowanie. Niestety jest to wartość samochodu sprzed wypadku pomniejszona o wartość auto po wypadku, czyli w zasadzie wraku. W praktyce często dochodzi do zawyżenia ceny wraku, a co za tym idzie obniżenia wysokości odszkodowania z AC za szkodę całkowitą.

Odszkodowanie za szkodę częściową

Wyższe Odszkodowanie AC

Szkoda częściowa występuje, gdy stopień uszkodzenia auta umożliwia jego naprawę i jeśli nie przekroczy 70 proc. wartości samochodu. Firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie gotówkowe (wypłacane bezpośrednio klientowi) lub bezgotówkowe (rozliczane z warsztatem samochodowym).

Wypłata odszkodowania z AC netto czy brutto?

Oprócz zaniżenia odszkodowania firmy ubezpieczeniowe mogą wypłacić je pomniejszone o podatek VAT. Czy jest to zgodne z prawem?

Przepisy VAT nie regulują kwestii związanych z prawem ubezpieczeniowym, a co za tym idzie nie wskazują czy ubezpieczyciel powinien wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie z VAT czy bez niego. Zgodnie z Uchwałą siedmiu sędziów z dnia 17 maja 2007 roku, sygn. akt III CZP 150/06, Sąd Najwyższy w sposób ostateczny rozstrzygnął wątpliwości dotyczące kwestii zasadności uwzględnienia podatku VAT w kontekście ustalania odszkodowania na podstawie kosztorysu naprawczego (z ubezpieczenia OC). Zgodnie z treścią powyższej uchwały: Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług ( VAT ) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego“. W przypadku odszkodowania wypłacanego z AC, jeżeli nabywamy części do samochodu, które objęte są podatkiem VAT, również powinniśmy otrzymać odszkodowanie z uwzględnieniem tego podatku.

Dotyczy to osób, które nie płacą podatku VAT, a więc nie prowadzą działalności, a ich auto zostało zakupione z własnych środków. Nie mają one bowiem możliwości odliczenia podatku VAT za części naprawcze czy usługi mechanika.

Tacy konsumenci powinni otrzymać odszkodowanie brutto, czyli z podatkiem VAT. Firmy lub osoby na działalności, które mogą odliczyć koszty naprawy, powinny otrzymać odszkodowanie bez VAT, czyli netto. Inaczej doszłoby do ich bezpodstawnego wzbogacenia.

Odszkodowanie AC z własnej winy

Powszechnie uważa się, że polisa AC jest wypłacana, gdy za uszkodzenie samochodu jest odpowiedzialny właściciel tej polisy lub gdy doszło do niego po zderzeniu ze zwierzęciem, z powodu sił przyrody (pożar, zalanie) czy też w wyniku kradzieży.

Jednak ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, jeśli uszkodzenie auta jest winą kierowcy, a dokładniej gdy:

  • szkoda powstała z celowego działania ubezpieczonego (wina umyślna) lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa,
  • ubezpieczony lub osoba upoważniona do kierowania pojazdem prowadzili auto pod wpływem substancji niedozwolonych lub bez uprawnień do kierowania pojazdem,
  • ubezpieczony samochód nie był dopuszczony do ruchu (np. nie posiadał tablic rejestracyjnych czy aktualnego badania technicznego).

O ile praktycznie wszystkie te czynniki są zrozumiałe, to już ciężko stwierdzić co zalicza się do “rażącego niedbalstwa”. Dlatego też przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami i doprecyzować, w jakich okolicznościach ubezpieczony z polisy AC otrzyma odszkodowanie.

Kradzież pojazdu AC

Zazwyczaj kradzież pojazdu jest uwzględniona przy wypłacie odszkodowania z polisy AC. Jednak ubezpieczyciel może uznać, że kradzież jest wynikiem niedbalstwa ubezpieczonego. Do takich przypadków zaliczają się zdarzenia, gdy np. właściciel samochodu zostawi kluczyki wewnątrz auta lub otwartą szybę czy dach do pojazdu.

Wysokość odszkodowania z AC

Na jaką dopłatę może liczyć poszkodowany? Zależy to oczywiście od rodzaju szkody i wartości odszkodowania, jakie otrzymaliśmy od firmy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj jest to od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

adw. Klaudia Pierzchalska

tel. 514 03 22 99