Zagubiony bagaż, a odszkodowanie – co zrobić, żeby uzyskać pieniądze?

Dobry nastrój panujący przed wylotem na upragniony urlop może zostać skutecznie zakłócony informacją o zaginięciu naszego bagażu.

W niektórych przypadkach okazuje się, że właściciel odnajduje swój bagaż jeszcze przed opuszczeniem hali przylotów. Jeżeli nie znajdujemy się w gronie takich osób, należy niezwłocznie podjąć kroki w celu zwiększenia szansy na szybkie uzyskanie wysokiego odszkodowania za utracony bagaż.

Jakie czynności należy wykonać przed wysłaniem wniosku o odszkodowanie do linii lotniczych?

Niezależnie od typu linii lotniczych, które obsługiwała nasz lot, jeszcze przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu należy:

 • Przygotować kartę pokładową wraz z otrzymanym podczas odprawy kwitem bagażowym.
 • Udać się do stanowiska „Lost Luggage” lub „Lost & Found”. Pracownicy lotniska wprowadzą dane znajdujące się na ww. dokumentach do Międzynarodowego Systemu Wyszukiwania Bagażu
  i otrzymają Państwo Raport Niezgodności Własności (PIR) wraz z nadanym numerem referencyjnym. Dokument ten należy zachować do zakończenia postępowania.
 • Zapoznać się z warunkami reklamacji przewoźnika – może on żądać dołączenia innych dokumentów.
 • W przypadku opóźnienia, czy tym bardziej zagubienia całego bagażu poza krajem zamieszkania pasażera, niektóre linie (np. PLL LOT) gwarantują zwrot kosztów poniesionych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy w czasie oczekiwania na bagaż (środków higienicznych, bielizny, ubrań) do wysokości 100 USD. Jeżeli nie możemy znaleźć informacji o gwarantowanym zwrocie kosztów, warto zakupić wskazane rzeczy na własny koszt, a następnie przedstawić rachunki przewoźnikowi i żądać ich zwrotu. Warto również sprawdzić czy linie lotnicze obsługujące lot nie przewidują „pierwszego pakietu pomocy (one-off help)”, w którym znajdziemy najpotrzebniejsze rzeczy.

Odpowiedzialność linii lotniczych za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r., oraz Rozporządzenie (WE) 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Wspomniane akty prawne nie tylko określają procedurę ubiegania się o odszkodowanie od przewoźników rejsowych za odwołany lub opóźniony lot, sposób dochodzenia rekompensaty za opóźniony bagaż od Ryanair czy Wizzair – czyli tanich linii lotniczych, ale swoim zasięgiem obejmują również kwestie dotyczące wysokości odszkodowania za uszkodzony lub zaginiony bagaż od linii czarterowych.

Zagubiony bagaz odszkodowanie

Należy pamiętać, że zgłoszenie reklamacji dotyczącej zaginięcia bagażu na lotnisku w biurze obsługi nie stanowi podstawy do jej rozpatrzenia przez linie lotnicze i dlatego konieczne jest również złożenie reklamacji bezpośrednio do przewoźnika SAS, Lufthansa czy innych linii takich jak Wizzair czy Ryanair w terminach określonych w Konwencji Montrealskiej oraz Warunkach i Postanowieniach konkretnej linii.

Wniosek o odszkodowanie za opóźniony lub zagubiony bagaż

Skuteczność w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania za opóźniony lub zagubiony bagaż zależy od kilku czynników. Przede wszystkim należy udowodnić zaistnienie szkody w mieniu pasażera.

W tym celu należy:

 • Wycenić wartość utraconego mienia (w tym zagubionej walizki).
 • Utworzyć szczegółową listę przedmiotów znajdujących się w utraconym bagażu oraz przedstawić dowody zakupu utraconych rzeczy. Przydatne mogą okazać się również fotografie przedmiotów znajdujących się w walizce.
 • Zgromadzić wszelkie paragony oraz faktury potwierdzające zakup produktów pierwszej potrzeby, takich jak kosmetyki, bielizna, odzież czy inne niezbędne produkty.
 • Przygotować numer rachunku bankowego.

Dysponując ww. zestawieniem należy sporządzić wniosek o odszkodowanie za utracony bagaż, wskazując między innymi:

 • Dane osobowe pasażera.
 • Adres korespondencyjny.
 • Dane dotyczące podróży (data podróży, trasa, numer rezerwacji, numer biletu, klasa podróży).
 • Dane dotyczące bagażu.
 • Załączniki.

Do kogo skierować wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie należy zaadresować do przewoźnika obsługującego lot np. PLL LOT. Pismo należy sporządzić w języku urzędowym państwa, w którym przewoźnik został zarejestrowany. Takie same procedury obowiązują w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za zagubiony bagaż od linii czarterowych Enter Air , Small Planet Airlines czy Travel Service Polska czy tanich linii lotniczych Wizzair, Ryanair i innych.

W jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie?

Konwencja Montrealska oraz Rozporządzenie Unijne określa górną wysokość odszkodowania za zgubiony bagaż w kwocie 1.131,00 SDR  (międzynarodowa jednostka rozrachunkowa) tj. ok. 6.000,00 PLN.

We wniosku odszkodowawczym należy oszacować wartość zaginionych przedmiotów. Do udowodnienia wartości poniesionej szkody niezbędne są wszelkie rachunki i dokumenty dotyczące przedmiotów znajdujących się w bagażu. Warto nadmienić, że jeżeli nie załączymy stosownych paragonów, szkoda zostanie wyceniona na podstawie wagi zarejestrowanego bagażu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zaginięcia bagażu, zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com