Ubezpieczenie AC – Co to jest?

Czym w ogóle jest autocasco? To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które zabezpiecza Twój samochód. Różni się od ubezpieczenia OC tym, że odszkodowanie z OC otrzymasz  w wyniku kolizji lub wypadku z winy innego kierowcy (z jego ubezpieczenia). W przypadku AC mówi się o odszkodowaniu z własnej winy. Z polisą AC możesz otrzymać odszkodowanie jeśli to Ty spowodujesz zdarzenie, w którym Twój samochód zostanie całkowicie lub częściowo uszkodzony.

Odszkodowanie autocasco

O odszkodowanie z AC możesz ubiegać się także, gdy Twoje auto zostało skradzione lub uszkodzone z powodu sił natury (np. przez pożar, zalanie, wichurę itp.). Jednak w niektórych wypadkach ubezpieczyciel może nie wypłacić Ci odszkodowania. Chodzi m. in. o sytuacje, gdy doszło zdaniem firmy ubezpieczeniowej do rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego. Przed podpisaniem umowy należy więc zapoznać się z wariantami odszkodowania AC oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Odszkodowanie z AC może być wypłacone przez ubezpieczyciela w dwóch wariantach:

AC opcja serwisowa – jest to wariant droższy, jednak wygodniejszy dla ubezpieczonego. Firma ubezpieczeniowa porozumiewa się w sprawie naprawy Twojego auta bezpośrednio z warsztatem samochodowym, który wybierasz razem z ubezpieczycielem. W przypadku ubezpieczenia AC w opcji warsztat nie otrzymujesz środków z ubezpieczenia, jedynie przywozisz auto do warsztatu i odbierasz naprawione.

AC opcja kosztorysowa – jest to wariant tańszy od opcji serwisowej. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, które wyceni po otrzymaniu kosztorysu, sporządzonego przez zatrudnionego przez niego rzeczoznawcę. Co prawda, możesz dowolnie dysponować otrzymaną kwotą i samodzielnie wybrać warsztat samochodowy, jednak wycena odszkodowania jest przez firmę ubezpieczeniową mocno zaniżana, a kosztorys nie uwzględnia faktycznych kosztów naprawy.

Szkoda całkowita i częściowa

Wypłata odszkodowania z AC różni się w zależności od rodzaju szkody ubezpieczonego auta. Szkodę tę można podzielić na całkowitą lub częściową.

O szkodzie całkowitej w ramach AC mówimy, gdy koszt naprawy jest wyższy niż 70% wartości rynkowej auta. Odszkodowanie z AC przy szkodzie całkowitej może być też wypłacone, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania z przyczyn technicznych.

Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej to różnica wartości pojazdu przed szkodą i wartość wraku, czyli pozostałości auta po wypadku.

Niestety, w przypadku odszkodowania przy szkodzie całkowitej, może być ono mocno zaniżone przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj wartość samochodu sprzed wypadku wycenia on niżej, a wartość wraku zawyża. W przypadku ubezpieczenia AC pomoc przy sprzedaży wraku jest wynikiem dobrej woli ubezpieczyciela lub korzystnych dla ubezpieczonego zapisów umowy.

Szkoda częściowa z ubezpieczenia AC występuje, gdy koszty naprawy nie przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu. Pod uwagę bierze się wartość rynkową samochodu w dniu powstania szkody lub w dniu zawarcia umowy.

Co można naprawić z AC?

Odszkodowanie AC powinno umożliwić nam naprawę wszystkich uszkodzonych części (chyba, że samochód w ogóle nie nadaje się do naprawy). Jednak oferty ubezpieczeń AC mocno się między sobą różnią. Dotyczy to zarówno części zamiennych do auta, zdarzenia, w wyniku którego doszło do kolizji, sposobu likwidacji szkody, jak i terytorium, objętego ubezpieczeniem.

Na co zwrócić uwagę? Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów naprawy ubezpieczonego pojazdu, jeśli ich wartość nie przekracza 500 zł. Inne zaniżają odszkodowanie, stosując tzw. amortyzację, czyli stopniowe zużywanie się części samochodu. Np. odszkodowanie AC w PZU za auto eksploatowane do 3 lat, jest pomniejszone o 30%.

Większość firm ubezpieczeniowych wypłaci Ci odszkodowanie, gdy doszło do:

 • wypadku lub kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
 • kradzieży auta lub jego części,
 • działań sił natury (pożaru, zalania, gradobicia).

Możesz zdecydować się na wariant poszerzony, który obejmuje dodatkowo m.in.:

 • wypożyczenie lub pokrycie kosztów transportu auta z miejsca wypadku do wybranego warsztatu samochodowego,
 • wypożyczenie lub pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego,
 • pomoc przy wymianie koła, opony lub dętki,
 • naprawę lub wymiana uszkodzonej szyby.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, w których doszło do umyślnej winy lub zaniedbania kierowcy pojazdu. Najczęściej dotyczy to przypadków, gdy doszło do:

 • kolizji/wypadku z powodu jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • szkody, spowodowanej ruchem pojazdu, który nie miała aktualnych badań technicznych lub rejestracji,
 • kradzieży auta z powodu nienależytego zabezpieczenia kluczyków.

Wypłata odszkodowania z AC netto czy brutto?

Odszkodowanie z AC brutto, a więc z podatkiem VAT powinni otrzymać wszyscy kierowcy, którzy nie prowadzą firmy lub własnej działalności i którzy nie mogą odliczyć podatku VAT od zakupionych rzeczy czy wykonanych usług. Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany powinien uzyskać pełną rekompensatę poniesionej szkody. Jeśli więc nie ma jak rozliczyć podatku VAT musi otrzymać odszkodowanie uwzględniające ten podatek. Jeśli poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą, a więc jest płatnikiem VAT zakład ubezpieczeniowy powinien wypłacić mu odszkodowanie z AC netto. Wynika to z faktu, że może on odliczyć podatek VAT, i gdyby otrzymał odszkodowanie brutto doszłoby do jego bezpodstawnego wzbogacenia się.

AC wypłata odszkodowania – jak zgłosić szkodę?

Jeśli doszło do wypadku lub kolizji, szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela natychmiast, a zazwyczaj nie później niż 7 dni od momentu zdarzenia. W innym przypadku może on zmniejszyć przysługujące Ci odszkodowanie.

Wnosząc o odszkodowanie AC przygotuj niezbędne dokumenty:

 • kopię dowodu osobistego, prawo jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu,
 • oświadczenie sprawcy i świadków, notatkę policyjną (gdy doszło do wypadku),
 • numer polisy AC,
 • protokół oględzin samochodu z fotografiami pojazdu,
 • zaświadczenie policji o przyjęciu zgłoszenia kradzieży (w przypadku kradzieży),
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Po otrzymaniu zgłoszenia oraz wspomnianych dokumentów, ubezpieczyciel przedstawi koszty zniszczeń, wyliczone przez zatrudnionego rzeczoznawcę.  W zależności od wariantu, jaki wybrałeś wypłaci Ci on odszkodowanie lub zleci naprawę do warsztatu. Niestety większość odszkodowań jest mocno zaniżana. Ubezpieczyciel zaniża koszty wartości pojazdu, części zamiennych i naprawy, a w przypadku szkody całkowitej z AC zawyża koszt wraku pojazdu.

Niskie odszkodowanie z AC

Co zrobić w przypadku, gdy PZU lub inny ubezpieczyciel wypłacił Ci zaniżone odszkodowanie AC?

Najszybszym i najprostszym sposobem będzie wystąpienie o dopłatę do odszkodowania. Masz na to 3 lata (od momentu otrzymania decyzji ubezpieczeniowej). Możesz taki wniosek wystosować samemu lub poprosić o pomoc profesjonalistów.