Regulamin


§ 1.

 1. Serwis www.wyzszeodszkodowania.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Kancelaria Prawna Metropolia Karol Bieliński z siedzibą w Gdańsku, ul. Sobótki 5/5 (dalej jako: Kancelaria Prawna Metropolia) nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny.

§ 2.

 1. Korzystając z formularzy internetowych na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w nich Państwa danych osobowych
  w sposób określony w Polityce Prywatności.
 1. wpisują Państwo następujące dane i informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości, miejscowość,
 2. potwierdzają Państwo zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności oraz akceptację wszystkich postanowień tam zawartych,
 3. potwierdzają Państwo powyższe poprzez naciśnięcie ikony „Wyślij wiadomość”.

§ 3.

 1. Kancelaria Prawna Metropolia dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach serwisu www.wyzszeodszkodowania.pl informacje były wiarygodne i zgodne z aktualnymi przepisami. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby odpowiedź na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy była rzetelna oraz wyczerpująca.
 2. Kancelaria Prawna Metropolia oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz informacje opublikowane na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl w formie artykułów lub odpowiedzi na pytania, mają charakter informacyjny, nie mają charakteru porady prawnej, nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Kancelarii Prawnej Metropolia.
 3. Kancelaria Prawna Metropolia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje podjęte w oparciu o informacje uzyskane wskutek korzystania z porad uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego, jak również Kancelaria Prawna Metropolia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie www.wyzszeodszkodowania.pl.
 4. Kancelaria Prawna Metropolia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje podane przez osoby korzystające z formularza kontaktowego. W szczególności takie informacje nie mogą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń przeciwko Kancelarii Prawnej Metropolia.
 5. W żadnym przypadku Kancelaria Prawna Metropolia nie będzie odpowiadała za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.wyzszeodszkodowania.pl informacji wszelkiego rodzaju.

§ 4.

 1. Kancelaria Prawna Metropolia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.wyzszeodszkodowania.pl

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z formularza kontaktowego lub treści zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt w formie pisemnej, telefonicznej bądź za pomocą poczty e-mail. Dane wskazane w zakładce Kontakt.