Regulamin

§ 1.

 1. Serwis www.wyzszeodszkodowania.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Kancelaria Prawna Metropolia Karol Bieliński z siedzibą w Gdańsku, ul. Sobótki 5/5 (dalej jako: Kancelaria Prawna Metropolia) nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny.
 • Serwis internetowy www.wyzszeodszkodowania.pl jest serwisem ogólnodostępnym, a korzystanie z niego, jak i korzystanie z formularzy kontaktowych jest dobrowolne.

§ 2.

 1. Korzystając z formularzy internetowych na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w nich Państwa danych osobowych
  w sposób określony w Polityce Prywatności.
 • Dostęp do formularzy kontaktowych nie jest uzależniony od spełnienia przez Państwa jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Państwa dokonania rejestracji oraz logowania. Niemniej, niepodanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail uniemożliwi Kancelarii Prawnej Metropolia skontaktowanie się z Państwem.
 • Niepodanie pozostałych informacji może uniemożliwić Kancelarii Prawnej Metropolia przeprowadzenie analizy przesłanej sprawy lub podjęcie niezwłocznych działań w związku z opisanym zdarzeniem.
 • Formularze kontaktowe służą wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Kancelarii Prawnej Metropolia, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 • Formularze kontaktowe nie mogą być wykorzystywane do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Kancelarię Prawną Metropolia.
 • Przed skorzystaniem z formularzy kontaktowych na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl dokonują Państwo następujących czynności:
 1. wpisują Państwo następujące dane i informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości, miejscowość,
 2. potwierdzają Państwo zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności oraz akceptację wszystkich postanowień tam zawartych,
 3. potwierdzają Państwo powyższe poprzez naciśnięcie ikony „Wyślij wiadomość”.
 • Zobowiązują się Państwo do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie są Państwo właścicielem. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 • Kancelaria Prawna Metropolia zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Państwa z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji związanych z opisanym zdarzeniem, a także weryfikację podanej przez Państwa tożsamości.

§ 3.

 1. Kancelaria Prawna Metropolia dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach serwisu www.wyzszeodszkodowania.pl informacje były wiarygodne i zgodne z aktualnymi przepisami. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby odpowiedź na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy była rzetelna oraz wyczerpująca.
 2. Kancelaria Prawna Metropolia oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz informacje opublikowane na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl w formie artykułów lub odpowiedzi na pytania, mają charakter informacyjny, nie mają charakteru porady prawnej, nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Kancelarii Prawnej Metropolia.
 3. Kancelaria Prawna Metropolia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje podjęte w oparciu o informacje uzyskane wskutek korzystania z porad uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego, jak również Kancelaria Prawna Metropolia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie www.wyzszeodszkodowania.pl.
 4. Kancelaria Prawna Metropolia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje podane przez osoby korzystające z formularza kontaktowego. W szczególności takie informacje nie mogą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń przeciwko Kancelarii Prawnej Metropolia.
 5. W żadnym przypadku Kancelaria Prawna Metropolia nie będzie odpowiadała za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.wyzszeodszkodowania.pl informacji wszelkiego rodzaju.

§ 4.

 1. Kancelaria Prawna Metropolia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.wyzszeodszkodowania.pl

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z formularza kontaktowego lub treści zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt w formie pisemnej, telefonicznej bądź za pomocą poczty e-mail. Dane wskazane w zakładce Kontakt.