Regulamin

§ 1.

 1. Serwis www.wyzszeodszkodowania.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Autorkę bloga – Klaudię Pierzchalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Klaudia Pierzchalska z siedzibą w Warszawie nie łączy z użytkownikami serwisu żaden stosunek prawny.
 • Serwis internetowy www.wyzszeodszkodowania.pl jest serwisem ogólnodostępnym, a korzystanie z niego, jak i korzystanie z formularzy kontaktowych jest dobrowolne.
 • Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że: jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny, zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym, nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa.

§ 2.

 1. Korzystając z formularzy internetowych na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w nich Państwa danych osobowych w sposób określony w Polityce Prywatności.
 • Dostęp do formularzy kontaktowych nie jest uzależniony od spełnienia przez Państwa jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Państwa dokonania rejestracji oraz logowania. Niemniej, niepodanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem.
 • Formularze kontaktowe służą wyłącznie do korespondencji związanej z tematyką poruszaną na blogu wyzszeodszkodowania.pl w zakresie tematycznym w nim określonym.
 • Przed skorzystaniem z formularzy kontaktowych na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl dokonują Państwo następujących czynności:
 1. wpisują Państwo następujące dane i informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości, miejscowość,
 2. potwierdzają Państwo zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności oraz akceptację wszystkich postanowień tam zawartych,
 3. potwierdzają Państwo powyższe poprzez naciśnięcie ikony „Wyślij wiadomość”.
 • Zobowiązują się Państwo do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie są Państwo właścicielem. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 3.

 1. Adwokat Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach serwisu www.wyzszeodszkodowania.pl informacje były wiarygodne i zgodne z aktualnymi przepisami.
 2. Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz informacje opublikowane na stronie www.wyzszeodszkodowania.pl w formie artykułów lub odpowiedzi na pytania, mają charakter informacyjny, nie mają charakteru porady prawnej, nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska.
 3. Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Państwa decyzje podjęte w oparciu o informacje uzyskane wskutek korzystania z porad uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego, jak również Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie www.wyzszeodszkodowania.pl.
 4. Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje podane przez osoby korzystające z formularza kontaktowego. W szczególności takie informacje nie mogą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń przeciwko Klaudii Pierzchalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska
 5. W żadnym przypadku Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska nie będzie odpowiadała za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w serwisie www.wyzszeodszkodowania.pl informacji wszelkiego rodzaju.
 6. Autor bloga ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.

§ 4.

 1. Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.wyzszeodszkodowania.pl

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z formularza kontaktowego lub treści zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt w formie pisemnej, telefonicznej bądź za pomocą poczty e-mail. Dane wskazane w zakładce Kontakt.