Administrator

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie https://wyzszeodszkodowania.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klaudia Pierzchalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudia Pierzchalska (NIP: 7962892494) z siedzibą w Warszawie.  

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: adwokat@pierzchalska.com

Jako administrator danych osobowych dbam, aby dane osobowe użytkowników mojej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Cel przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego lub innego medium – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności, a także spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego oraz innych przepisów – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego lub innego medium – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 3. prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Państwa dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możecie Państwo uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwa określone uprawnienia:

 1. sprostowania danych osobowych;
 2. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można złożyć kontaktując się mailowo pod adresem: adwokat@pierzchalska.com;
 6. przeniesienia danych osobowych ;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przez okres do wycofania zgody. Aby cofnąć zgodę skontaktuj się z nami listownie lub mailowo na adres adwokat@pierzchalska.com
 8. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ciasteczka

Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.