Dołącz do zespołu!

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z naszą kancelarią. Niestety aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

Osoby zainteresowane współpracą z kancelarią w przyszłości oraz pozostawieniem swojego CV w naszej bazie danych prosimy o przesyłanie CV na adres wskazany w zakładce Kontakt.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do naszych przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Metropolia Kancelaria Prawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 3/5 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Metropolia Kancelaria Prawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 5/5 adres e-mail: info@wyzszeodszkodowania.pl. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, Kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji / przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: info@wyzszeodszkodowania.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.