Jak napisać wniosek o odszkodowanie?

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące tego, jak powinno wyglądać zgłoszenie szkody do PZU lub innego zakładu ubezpieczeń.

Należy pamiętać, że w Internecie nie ma możliwości ściągnięcia darmowego wzoru zgłoszenia szkody, który zawierałby aktualne tezy orzecznicze czy poruszałby tematykę sporów doktrynalnych związanych z odszkodowaniami powypadkowymi. Takie pisma sporządzane są przez profesjonalistów, którzy przez lata zdobywali doświadczenie prowadząc sprawy o odszkodowania za błędy medyczne czy sprawy o odszkodowania po wypadku w pracy czy wypadku komunikacyjnym.

Jeżeli liczą Państwo na uzyskanie możliwie najwyższych kwot z tytułu zadośćuczynienia czy odszkodowania, prowadzenie swojej sprawy należy powierzyć doświadczonemu adwokatowi. Tylko bowiem faktyczna, profesjonalna reprezentacja jest w stanie odnieść wymierny skutek w postępowaniach przeciwko ubezpieczycielom reprezentowanym przez doświadczonych prawników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, stworzyłam również darmowy wzór wniosku, który z pewnością pomoże w mniej skomplikowanych sprawach odszkodowawczych. W pozostałych artykułach umieszczonych na blogu odnajdą Państwo informację na temat wysokości świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy oraz wypłacanych przez ubezpieczycieli.

Klikając tutaj pobiorą Państwo darmowy wzór Wezwania do zapłaty (Zgłoszenia szkody). Niemniej zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy adwokata.

Poradnik – jak napisać Wniosek o odszkodowanie do PZU?

Pierwszy krok – adresat Wniosku o odszkodowanie

W pierwszej kolejności należy zastanowić się kto jest odpowiedzialny za wypłatę świadczeń pieniężnych. Wniosek o odszkodowanie można skierować bowiem zarówno do pracodawcy, ZUS, zarządcy drogi, szpitala, przewoźnika, linii lotniczych itd. Nie zawsze zatem jest to firma ubezpieczeniowa.

Drugi krok – Podstawa roszczenia

Podstawa roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia i innych świadczeń

We wniosku należy zawszeć informację o podstawie naszego roszczenia, tzn. czy jest to wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS z tytułu wypadku w pracy, czy jest to wniosek o wypłatę odszkodowania do PZU albo innego ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia na życie, czy też jest to np. wezwanie do zapłaty z tytułu poniesienia szkody wskutek wypadku samochodowego, którego sprawca był ubezpieczony w danym zakładzie ubezpieczeń np. Allianz.

Kierując takie pismo, warto wskazać podstawę prawną naszych roszczeń. Jeżeli nie jesteśmy jej pewni, możemy ominąć ten punkt, niemniej dla podmiotu zobowiązanego do wypłaty świadczeń pieniężnych, przytoczenie przepisów prawnych mających zastosowanie w takiej sprawie, może ułatwić i przyspieszyć jej rozpoznanie.

Trzeci krok – sprecyzowanie kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania

W przypadku poniesienia szkody majątkowej, co do zasady wiemy lub podświadomie czujemy jak ją wycenić. Jeżeli wskutek wypadku uszkodziliśmy samochód lub w konsekwencji błędu medycznego ponieśliśmy koszty zakupu leków, możemy z łatwością obliczyć wysokość odszkodowania.

Problem powstaje przy wskazywaniu kwoty, której żądamy z tytułu zadośćuczynienia lub renty.

Renta powypadkowa – art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego

Warto wiedzieć, że rentę możemy uzyskać wobec pojawienia się różnych okoliczności po wypadku. Jeżeli jakieś zdarzenie, np. błąd lekarski doprowadzą do:

  • całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
  • zwiększenia potrzeb,
  • zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

możemy żądać wypłaty stosownej kwoty tytułem renty.

Renta przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia, jakie w konkretnych warunkach jest w stanie uzyskać.

Zadośćuczynienie – doznane krzywdy

Niewątpliwie trudno wycenić ból czy rozpacz po stracie bliskiej osoby. Problem pojawia się również w momencie, w którym musimy wskazać o jaką kwotę zadośćuczynienia wnosimy w związku z doznaniem przez nas samych krzywdy.

Pomóc w sprecyzowaniu takich kwot mogą nam orzeczenia sądowe oraz wypracowana przez sądy praktyka.

Pozostałe formalności Wniosku o odszkodowanie

Sporządzając wniosek o odszkodowanie, należy pamiętać o wskazaniu miejscowości, daty składania pisma, danych osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), danych adresata (nazwę firmy, adres), wskazaniu okoliczności zdarzenia (osób uczestniczących, sprawcy, miejsca i in.), odręcznym czytelnym podpisie oraz załączeniu stosownych dokumentów.

Jeżeli mają Państwo jakiejkolwiek pytania, proszę o kontakt. Służę pomocą zarówno w prowadzeniu sprawy o odszkodowanie, jak i sporządzenie wniosku o odszkodowanie.

Adwokat Klaudia Pierzchalska

Numer telefonu: +48 514 03 22 99
Adres e-mail: adwokat@pierzchalska.com