Ile czasu na dochodzenie odszkodowania?

Poszkodowani w wyniku wypadku lub błędu medycznego często odstępują od dochodzenia przysługujących roszczeń ze względu na przekonanie o ich przedawnieniu. Czym jest przedawnienie oraz w jakim terminie można skierować wniosek o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej postaramy się wyjaśnić poniżej. Jeżeli będziesz chciał zasięgnąć profesjonalnej porady zapraszamy do kontaktu z kancelarią odszkodowawczą w Gdańsku lub w…

Odszkodowanie a adwokat w Gdańsku

Rekompensata pieniężna może nam przysługiwać po wypadku samochodowym, śmierci osoby bliskiej czy też popełnieniu błędu lekarskiego w placówce medycznej. Emocje, które towarzyszą podczas takich okoliczności mogą mieć zły wpływ na decyzje podejmowane przez poszkodowanych. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad powierzeniem swojej sprawy kancelarii trudniącej się w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli. Wobec tego, że…

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Z roku na rok zwiększa się w Polsce liczba wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Szczególnie ma to miejsce w okresie jesiennym, kiedy warunki pogodowe znacznie się pogarszają, a dzień staje się coraz krótszy. Jeżeli uczestniczyłeś w kolizji z udziałem dzika lub sarny lub prowadząc samochód potrąciłeś dzikie zwierzę np. jelenia lub łosia pamiętaj, że masz…

Śmierć osoby bliskiej – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Niespodziewana śmierć bliskiej osoby nie tylko niesie za sobą smutek i ból odczuwany przez członków rodziny, ale również konieczność stawienia czoła wyzwaniom natury organizacyjnej i prawnej. Często osoby po tak traumatycznym przeżyciu pozostawione są bez pomocy psychologicznej i materialnej. Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno zadbanie o zdrowie psychiczne, jak i unormowanie sytuacji finansowej po wypadku,…

Zagubiony bagaż, a odszkodowanie – co zrobić, żeby uzyskać pieniądze?

Dobry nastrój panujący przed wylotem na upragniony urlop może zostać skutecznie zakłócony informacją o zaginięciu naszego bagażu. W niektórych przypadkach okazuje się, że właściciel odnajduje swój bagaż jeszcze przed opuszczeniem hali przylotów. Jeżeli nie znajdujemy się w gronie takich osób, należy niezwłocznie podjąć kroki w celu zwiększenia szansy na szybkie uzyskanie wysokiego odszkodowania za utracony…

Jak wygrać z Ubezpieczycielem OC sprawcy wypadku?

Przebycie drogi przez proces likwidacji szkody może rodzić wiele negatywnych emocji po stronie osób poszkodowanych. Niezależnie od tego czy dochodzimy zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznanej wskutek odniesionych obrażeń czy śmierci osoby bliskiej, lub też odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową, procedura likwidacji szkody często jest niezrozumiała dla osób występujących z roszczeniami odszkodowawczymi po raz pierwszy. Co…

Kwoty świadczeń pieniężnych dla poszkodowanych

Jeszcze kilkanaście lat temu o otrzymaniu przez osobę poszkodowaną w wypadku kwoty stanowiącej równowartość 1 miliona złotych mogliśmy mówić w kontekście zadośćuczynień czy odszkodowań wypłacanych w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej. Obecnie, kwoty takie coraz częściej zasądzają na rzecz poszkodowanych sądy powszechne w Polsce. Bez wątpienia, utrzymującą się tendencję do przyznawania coraz wyższych zadośćuczynień uznać…

Sprawca wypadku uciekł – Co z odszkodowaniem?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, w pierwszej kolejności musimy określić jakie były okoliczności wypadku komunikacyjnego, w tym jak zachował się sprawca kolizji. Istotną kwestią jest to czy: sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, udało się ustalić tożsamość sprawcy, sprawca posiadał ważne ubezpieczenie OC. Kwestie proceduralne dotyczące dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy najprościej kształtują się w…

Czym jest zadośćuczynienie?

W życiu każdego z nas może dojść do wypadku, który będzie powodował negatywne skutki na wielu płaszczyznach życia. Tym zdarzeniem może być wypadek samochodowy, wypadek przy pracy, popełnienie przez lekarza błędu medycznego czy śmierć osoby bliskiej np. w konsekwencji wypadku komunikacyjnego. Kto może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia? O wypłatę zadośćuczynienia mogą wystąpić między innymi:…